Predavanje "Uvod u BIM"

Predavanje pod nazivom "Uvod u BIM - predstavlanje nove generacije software-a u arhitekturi" održaće se u četvrtak 9. februara u amfiteatru UNITIC-a sa početkom u 18 časova.

Na predavanju će, između ostalog, biti predstavljeni predstojeći kursevi Autodesk Revit-a.

BIM (Building Information Modeling) je najsuvremenija tehnologija za projektiranje u viskokogradnji i sve više preuzima primat CAD-tehnologiji koja je dugi niz godina predstavljala nezaobilazan alat u inženjerskom projektovanju.

Za razliku od CAD-a BIM nije samo alat nego je i proces koji prati objekt od idejnog rješenja, kroz sve procese projektovanja pa sve do održavanja i upravljanja objektom nakon izgradnje.

BIM je postao obavezan u legislativi Evropske unije. Ali i bez toga postaje trend, jer omogućuje značajno povećanje produktivnosti, preciznije i detaljnije analize projekta, kvalitetnu kolaboraciju, brze i lake izmjene modela i dokumentacije, rano uočavanje grešaka i problema te niz drugih prednosti koji osiguravaju brz povrat investicije.

Pozivamo vas da nam se pridružite na predavanjima, te da se upoznate sa mogućnostima ove napredne tehnologije i predstojećim kursevima Autodesk Revit-a koje ćemo organizirati u narednom razdoblju.

Program predavanja:
  1. BIM - Revolucija građevinske industrije (Žarko Glisić d.i.a.- WALTER d.o.o.)
  2. Autodesk Revit- prezentacija predstojećih kurseva AABH (Iskra Leko d.i.a.)
  3. Izlaganje sponzora događaja - INOVA d.o.o. (Autodesk Inc. partner u Bosni i Hercegovini)
Organizator skupa je Asocijacija arhitekata u Bosni i Herceegovini.

Accreditations

Autodesk Silver Partner
Autodesk Developer Network
Autodesk Training Center
Autodesk Certification Center
Autodesk Industry Partner
Oracle Gold Partner
Microsoft Partner

Links

  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  YouTube
  Google+

Bosnia and Herzegovina

INOVA informatički inženjering
Vidovdanska 2
78000 Banja Luka
Bosnia and Herzegovina

Phone: +387 (0)51 226-130
Fax: +387 (0)51 226-131
E-mail: info@geoinova.com
Web: www.geoinova.com
PDV IB: 400977670007
Matični broj: 1943227
Šifra djelatnosti: 62.01
RB: 12035-00 OS Banja Luka

Žiro-račun:
5620990001172157
NLB Razvojna banka

Republic of Serbia

INOVA-geoinformatika
Jurija Gagarina 36 D
11070 Beograd
Republika Srbija

Phone: +381 (0)11 228-9583
Fax: +381 (0)11 228-9576
E-mail: info@geoinova.rs
Web: www.geoinova.rs
PIB: 104096558
PDV: 228681538
Matični broj: 20085819
RB: BD. 92034/2005

Žiro-računi:
165-4828-14
Hypo Alpe-Adria-Bank a.d.
170-30009460000-27
UniCredit Bank a.d.